Vzdělání

Farmář, podnikatel, ekonom, manažer

2008 – 2009 jsem absolvoval Pittsburskou Universitu v USA pro Executives, obor ekonomika a řízení firem a korporací (Executive MBA), do roku 2016 jsem působil jako člen poradců na Pittsburské Universitě pro Evropu (Advisory Board)

1983 – 1988 jsem absolvoval Vysokou Školu Strojní a Elektrotechnickou v Plzni, obor strojírenství (Ing.)

Ovládám plynně anglický jazyk. Angličtina byla mým pracovním jazykem po více než 20 let a včetně studií na Pittsburgh University. Komunikativně hovořím německy, částečně rusky, samozřejmě slovensky.

Mé zaměření po roce 1989 bylo vždy na mezinárodní obchod, marketing a management firem v oblastech FMCG primárně potravinářství. Od roku 2010, co jsem začal v čr podnikat, se zaměřuji vedle potravinářství na životní prostředí a odpadové hospodářství.