Vyjádření k usnesení, které se vymezuje proti protiizraelské rezoluci UNESCO

Vážený pane předsedo dámy a pánové dovolte abych se vyjádřil k dnešnímu Usnesení sněmovny které se jasně vymezuje k rezoluci UNESCO

Pravidelná rezoluce UNESCO potvrdila, že tato organizace OSN opakovaně překračuje svůj mandát, když se vyjadřuje k věcem zásadního politického významu způsobem, který rozviřuje emoce a rozhodně nepomáhá ani náhodou k uklidnění situace na blízkém východě směřující k mírovému procesu. Doslova přilévá olej do ohně.

Kontroverznost rezoluce dokazuje I to, a to by pro nás mělo být alarmující, že EU nebyla schopna udržet konsenzuální pozici, 5 členských států z 11 zastoupených ve výkonné radě hlasovalo proti jejímu přijetí právě kvůli jejímu politickému charakteru, ale zbytek se zdřel a Švédsko bylo dokonce pro přijetí.

Dovoluji si jen připomenout, že dnešní den vrcholí návštěva nového amerického prezidenta na Blízkém východě. Jeho snahou je obnovit blízkovýchodní mírový proces s cílem nalezení řešení izraelsko-palestinského konfliktu, a to v přímých rozhovorech. Úkol je to ambiciózní, ale je třeba ho ze všech sil podporovat.

– Jednou z klíčových otázek bude samozřejmě i otázka statutu Jeruzaléma, města posvátného pro židy, křesťany i muslimy. Bez ohledu na to, jak tato jednání dopadnou, víme, že Jeruzalém zůstane hlavním městem Státu Izrael. Jeho suverenita nad západním Jeruzalemem totiž není naprostou většinou světového společenství zpochybnovňána ani dnes.

– O to více zarážející je přístup UNESCO, organizace OSN, která tuto otázku v rozporu se svým posláním opětovně zpolitizovala, když bere Izraeli právo na jeho hlavní město. Takovým přístupem situaci jen komplikuje, místo, aby řešení napomáhala. Svým přístupem navíc jen podporuje růst antisemitismu a tenzí mezi lidmi různého vyznání. Je to asi tak, jako kdyby UNESCO přijalo usnesení, že Praha v žádném případě není hlavním městem ČR a všechny úkony v ní přijaté by byly neplatné, tedy veškerá rozhodnutí např. našeho parlamentu.

– Podporuji proto návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vysloví zásadní nesouhlas s přístupem UNESCO a současně doporučí, jak v základních otázkách postupovat. Všem přitom musí být jasné, že toto usnesení nepředjímá konečný statut Jeruzaléma, ale je příspěvkem České republiky do mezinárodní diskuse na toto téma v duchu nejlepší československé a české tradice.

Navíc přijetí tohoto Usnesení podporuje I jakási symbolika. Dnes večer v katedrále sv. Víta začínají oslavy Dne Jeruzaléma, který je datován právě na zítra 24.5. Rád bych vás všechny požádal o přijetí tohoto Usnesení.