ANO 2011

Proč jsem šel do politiky?

Tvrdím, že  největším nepřítelem demokracie je chytrá, inteligentní, ale mlčící většina, která svým mlčením umožňuje moc a vládu ukřičené menšině.

Nemohl jsem se již dívat na naši politickou scénu, komedii, kterou předvádějí amatéři, často lidé, kteří nikdy nepracovali a po dlouhá léta sedí ve sněmovně, jsou placeni z našich daní, a radí nám, jak se to vše má dělat a především se tváří, že tomu rozumí.

Do politiky by měli jít lidé, za kterými jsou vidět výsledky, kteří v životě něco dokázali a vytvořili, lidé vzdělaní, s morálními hodnotami, zásadami a ti, co nelžou, nepodvádějí a nekradou.

Především by naši politickou eltitu měli tvořit lidé, kteří jsou a hlavně mohou být vzorem především pro mladé lidi v naší zemi. Mnozí lidé tvrdí, že jací jsou občané, takoví jsou politici.

Tvrdím, že opak je pravdou. Národ, jeho chování, morálku a hodnoty tvoří elity, představitelé lidí a občanů, lidé čestní, hrdí, vzdělaní, s mezinárodním nadhledem, s morálními zásadami a ctnostmi. Promiňte, ale neznám lepší přirovnáni k naší dnešní politické garnituře, než lidové rčení, že „ryba smrdí od hlavy“.

Přál bych si, aby čest, hrdost a vzdělanost znamenali v naší zemi více, než jen peníze a majetek. Jeden můj velmi bohatý kamarád, který „podniká“ ve veřejných zakázkách tvrdí, že jsem naivní romantik. Pravdou ale také je, že on se moc nesměje, je negativní a svět vidí jako komplot kmotrů.

Jsem pozitivní člověk a myslím si, že se věci opravdu dají dělat jinak. Pokud to je naivní a romatická představa, pak budu raději romantik.

Děkuji všem, co mi dali svůj hlas, pokusím se svou prací v parlamentu dokázat, že se věci dají dělat jinak, bez lži a okrádání, bez úplatků a machinací, jako například v Dánsku, Švédsku nebo Švýcarsku.

Ve Švýcarsku jsem také pracoval a lidé jsou tam úplně stejní jako v Čechách. Ale systém je tam mnohem propracovanější a tvrdší, pravidla platí a postih za nedodržování je opravdu tvrdý, společensky i trestně. Věřím, že to může fungovat i v Čechách.