Analýza práce tří poslanců ANO 2011 – Plzeňský kraj

Analyza prace poslancu Verejna Data final

Mgr. Miloslava Rutová 3
Ing. Pavel Šrámek, MBA 3
Ing. Jan Volný 14

6. Předložené vlastní návrhy zákonů, novel či komplexních PN nahrazujících zákon

Poslanec/poslankyně Počet návrhů zákonů Schváleno/hlasy poslanců pro
Mgr. Miloslava Rutová 0      0
Ing. Pavel Šrámek, MBA 1      1 (126 pro, 0 proti, 19 zdrželi)
Ing. Jan Volný 0      0

7. Písemné pozměňovací návrhy

Poslanec/poslankyně Počet pozměňovacích návrhů k zákonům
Mgr. Miloslava Rutová 0
Ing. Pavel Šrámek, MBA 1
Ing. Jan Volný 12

8. Počet konferencí pořádaných ve sněmovně

Poslanec/poslankyně Počet konferencí
Mgr. Miloslava Rutová 0
Ing. Pavel Šrámek, MBA                                  4x (1x mezinárodní)
Ing. Jan Volný 0

9. Zahraniční cesty a přijetí zahraničních návštěv

Poslanec/poslankyně Zahraničních cesty Přijetí zahr. návštěv Dnů  na z. cestách
Mgr. Miloslava Rutová 0 1 0
Ing. Pavel Šrámek, MBA 26 11 135
Ing. Jan Volný 4 1 20
         

10. Účast na hlasování pléna sněmovny

Poslanec/poslankyně Účast při hlasování Neomluven V klubu ANO (47)
Mgr. Miloslava Rutová 92,7 % 0 4.
Ing. Pavel Šrámek, MBA 72,9 % 0 32.
Ing. Jan Volný 62,1 % 0 41.

11. Účast poslanců na jednání Výborů sněmovny a Poslaneckého klubu

Poslanec/poslankyně Výbory Omluven P.Klub ANO Omluven
Mgr. Miloslava Rutová 89 (97%) 3 37 (86%) 5
Ing. Pavel Šrámek, MBA 82 (72%) 22 108 (73%) 29
Ing. Jan Volný 89 (89%) 10 97 (82%) 17

Zdroj: www.psp.cz       Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů

Z hodnocení Parlamentním Institutem poslanců ANO2011 Plzeňského kraje vychází pořadí:

  1. Pavel Šrámek
  2. Jan Volný
  3. Miloslava Rutová