Návrh na vratku dle intenzity chovu byl schválen 145 hlasy z 158 přítomných

Dnes ve sněmovně ve třetím čtením prošla novela zákona o spotřebních daních, která upravuje vratku spotřební daně i pro živočišnou výrobu. Ústavní většinou byl schválen mnou předložený komplexní pozměňovací návrh vytvořený ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, který zavádí jako hlavní kritérium pro vratku intenzitu chovu.

Celý příspěvek

Pozměňovací návrh na zelenou naftu prošel zemědělským výborem

Dnes se na Zemědělském výboru projednával po druhém čtení komplexní pozměňovací návrh týkající se vratky spotřební daně pro živočišnou výrobu, který jsem předložil ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Hlavním kritériem pro vratku daně bude intenzita chovu. Pro dobře hospodařící tak bude návrh bonusový, pro špatně hospodařící nevýhodný, ale zase motivační. Výbor se k němu vyjádřil kladně, obdobně jako ministerstvo, jak znovu říkám, naše zemědělství je v krizi, ale tohle bude aspoň malá náplast na velkou ránu, která alespoň trochu přispěje k podpoře našeho opravdového zemědělství, tedy produkce potravin a ne energie.

Předložil jsem komplexní pozměňovací návrh k „zelené naftě“

Ve druhém čtení se dnes projednávala novela zákona o spotřebních daních, která mimo jiné rozšiřuje zelenou naftu pro zemědělce i v živočišné výrobě. Předložil jsem ve Sněmovně komplexní pozměňovací návrh, který zavádí kritérium intenzity živočišné výroby prostřednictvím poměru velké dobytčí jednotky na hektar. Celý příspěvek

Jednání s eurokomisařem pro zemědělství Philem Hoganem

Páteční jednání poslanců „zemědělců“ s Philem Hoganem, Eurokomisařem pro zemědělství, v doprovodu ministra bylo více než zajímavé. Jasně jsme prezentovali své znepokojení nad současnou agrární krizí a především nespokojenost s jejím řešením-neřešením ze strany EU. Přebytky vytvářené především ve státech bývalé EU15 exportováním za dumpingové ceny do zemí střední Evropy není společná zemědělská politika EU ale cílená likvidace naší především živočišné výroby. Komisař Hogan a celá EK by měla tuto situaci řešit. To jsme všichni jasně deklarovali. Celý příspěvek

Výbor projednal můj návrh vratky zelené nafty dle poměru dobytčí jednotky na hektar

 

Na půdě Parlamentu ČR se dnes zabýváme podporou českého zemědělství, především pak ve formě „zelené nafty“ i pro živočišnou výrobu prostřednictvím novely zákona o spotřebních daních. To mě přivedlo na myšlenku, kterou už se snažím prosadit dlouho, a sice zavést kritérium poměru VDJ (Velká dobytčí jednotka) na hektar. Celý příspěvek

Zelenou naftu i na živočišnou výrobu doporučuji, ale je to malá náplast na velkou díru

Na červencové schůzi Poslanecké sněmovny se projednávalo rozšíření „zelené nafty“, jak se říká daňové vratce, i pro zemědělce v živočišné výrobě, například pro chovatele prasat či velkochov kuřat. Jde o to, že na každých tisíc litrů spotřebovaných minerálních olejů budou moci i chovatelé krav, prasat či drůbeže uplatnit daňovou vratku 4385 korun. I přes to, že jsem v konfliktu zájmů, dovolil jsem si i já na plénu vyjádřit k tomuto tématu a přispět do odborné debaty o našem zemědělství. Návrh určitě doporučuji, ale řekněme, že to je taková malá náplast na velkou díru.  Celý příspěvek

Brexit? Blahobyt a selhání mladé generace Britů

Mnozí velmi špatně čtou analýzu britského referenda. Odkazují se na to, že venkov, starší generace a lidé s nižším vzděláním poslali Británii do ekonomické nejistoty a mezinárodní izolace. Ano, starší generace a lidé s nižším vzděláním volili Brexit. Je to trochu logické, daleko lépe podléhají volebním kampaním a marketingově propracované politické předvolební manipulaci. Celý příspěvek