Předložil jsem komplexní pozměňovací návrh k „zelené naftě“

Ve druhém čtení se dnes projednávala novela zákona o spotřebních daních, která mimo jiné rozšiřuje zelenou naftu pro zemědělce i v živočišné výrobě. Předložil jsem ve Sněmovně komplexní pozměňovací návrh, který zavádí kritérium intenzity živočišné výroby prostřednictvím poměru velké dobytčí jednotky na hektar. Celý příspěvek

Jednání s eurokomisařem pro zemědělství Philem Hoganem

Páteční jednání poslanců „zemědělců“ s Philem Hoganem, Eurokomisařem pro zemědělství, v doprovodu ministra bylo více než zajímavé. Jasně jsme prezentovali své znepokojení nad současnou agrární krizí a především nespokojenost s jejím řešením-neřešením ze strany EU. Přebytky vytvářené především ve státech bývalé EU15 exportováním za dumpingové ceny do zemí střední Evropy není společná zemědělská politika EU ale cílená likvidace naší především živočišné výroby. Komisař Hogan a celá EK by měla tuto situaci řešit. To jsme všichni jasně deklarovali. Celý příspěvek

Výbor projednal můj návrh vratky zelené nafty dle poměru dobytčí jednotky na hektar

 

Na půdě Parlamentu ČR se dnes zabýváme podporou českého zemědělství, především pak ve formě „zelené nafty“ i pro živočišnou výrobu prostřednictvím novely zákona o spotřebních daních. To mě přivedlo na myšlenku, kterou už se snažím prosadit dlouho, a sice zavést kritérium poměru VDJ (Velká dobytčí jednotka) na hektar. Celý příspěvek

Zelenou naftu i na živočišnou výrobu doporučuji, ale je to malá náplast na velkou díru

Na červencové schůzi Poslanecké sněmovny se projednávalo rozšíření „zelené nafty“, jak se říká daňové vratce, i pro zemědělce v živočišné výrobě, například pro chovatele prasat či velkochov kuřat. Jde o to, že na každých tisíc litrů spotřebovaných minerálních olejů budou moci i chovatelé krav, prasat či drůbeže uplatnit daňovou vratku 4385 korun. I přes to, že jsem v konfliktu zájmů, dovolil jsem si i já na plénu vyjádřit k tomuto tématu a přispět do odborné debaty o našem zemědělství. Návrh určitě doporučuji, ale řekněme, že to je taková malá náplast na velkou díru.  Celý příspěvek

Brexit? Blahobyt a selhání mladé generace Britů

Mnozí velmi špatně čtou analýzu britského referenda. Odkazují se na to, že venkov, starší generace a lidé s nižším vzděláním poslali Británii do ekonomické nejistoty a mezinárodní izolace. Ano, starší generace a lidé s nižším vzděláním volili Brexit. Je to trochu logické, daleko lépe podléhají volebním kampaním a marketingově propracované politické předvolební manipulaci. Celý příspěvek

Zpráva z jarního zasedání PS NATO v Tiraně, Albánii

Ve dnech 27.- 30.5. se česká parlamentní delegace do PS NATO zúčastnila jarního zasedání PS NATO, které se poprvé konalo v Albánii. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme zasedali téměř měsíc před Varšavským summitem NATO, na stole tak byly otázky prioritně se týkající návrhu deklarace s názvem Společná a rozhodná agenda pro summit NATO ve Varšavě, který se bude konat 8. a 9. července. Celý příspěvek

Ve Sněmovně se projednávala Zpráva o stavu zemědělství za rok 2014

Dnes se na jednání Poslanecké sněmovny probírala Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014. Tak jak jsem řekl na plénu, samozřejmě nelze srovnávat zprávu 2014 se stavem zemědělství v roce 2016, neboť víme, že dneska probíhá velká agrární krize. Takže jakékoliv srovnávání je velice problematické. Celý příspěvek