Zelenou naftu i na živočišnou výrobu doporučuji, ale je to malá náplast na velkou díru

Na červencové schůzi Poslanecké sněmovny se projednávalo rozšíření „zelené nafty“, jak se říká daňové vratce, i pro zemědělce v živočišné výrobě, například pro chovatele prasat či velkochov kuřat. Jde o to, že na každých tisíc litrů spotřebovaných minerálních olejů budou moci i chovatelé krav, prasat či drůbeže uplatnit daňovou vratku 4385 korun. I přes to, že jsem v konfliktu zájmů, dovolil jsem si i já na plénu vyjádřit k tomuto tématu a přispět do odborné debaty o našem zemědělství. Návrh určitě doporučuji, ale řekněme, že to je taková malá náplast na velkou díru.  Celý příspěvek

Brexit? Blahobyt a selhání mladé generace Britů

Mnozí velmi špatně čtou analýzu britského referenda. Odkazují se na to, že venkov, starší generace a lidé s nižším vzděláním poslali Británii do ekonomické nejistoty a mezinárodní izolace. Ano, starší generace a lidé s nižším vzděláním volili Brexit. Je to trochu logické, daleko lépe podléhají volebním kampaním a marketingově propracované politické předvolební manipulaci. Celý příspěvek

Zpráva z jarního zasedání PS NATO v Tiraně, Albánii

Ve dnech 27.- 30.5. se česká parlamentní delegace do PS NATO zúčastnila jarního zasedání PS NATO, které se poprvé konalo v Albánii. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme zasedali téměř měsíc před Varšavským summitem NATO, na stole tak byly otázky prioritně se týkající návrhu deklarace s názvem Společná a rozhodná agenda pro summit NATO ve Varšavě, který se bude konat 8. a 9. července. Celý příspěvek

Ve Sněmovně se projednávala Zpráva o stavu zemědělství za rok 2014

Dnes se na jednání Poslanecké sněmovny probírala Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014. Tak jak jsem řekl na plénu, samozřejmě nelze srovnávat zprávu 2014 se stavem zemědělství v roce 2016, neboť víme, že dneska probíhá velká agrární krize. Takže jakékoliv srovnávání je velice problematické. Celý příspěvek

Komentář k výsledkům rakouských prezidentských voleb

To, že se novým rakouským prezidentem stal otevřený a proevropský kandidát, osobně vnímám jako dobrou zprávu nejen pro Rakousko, ale pro celou Evropu. Nicméně to, že se jedná o vítězství „o prsa“ nad krajně pravicovým kandidátem, je věc, kterou nelze přehlížet a je zapotřebí ji vnímat jako nebezpečný a varovný signál nejen pro Evropu, ale také v nadcházejících letech pro ČR vzhledem k rodícím se extrémistickým snahám. ´Mimořádně vysoká volební účast pak demonstruje značně polarizovanou společnost a významnou přítomnost negativních hlasů, tedy to, že volič nevolí daného kandidáta protože ho chce volit, ale protože nechce jeho protikandidáta.

Zpráva ze zasedání podvýborů pro transatlantické ekonomické a politické vztahy PS NATO

V druhém květnovém týdnu, od 9.5. do 13.5. se uskutečnilo zasedání Podvýboru pro transatlantické ekonomické vztahy (ESCTER) a Podvýboru pro transatlantické vztahy (PCTR) Parlamentního shromáždění NATO v USA – ve Washingtonu a Chicagu, kterého jsem se zúčastnil v rámci členství v Parlamentní delegaci do PS NATO. Celý příspěvek