Zpráva z jarního zasedání PS NATO v Tiraně, Albánii

Ve dnech 27.- 30.5. se česká parlamentní delegace do PS NATO zúčastnila jarního zasedání PS NATO, které se poprvé konalo v Albánii. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme zasedali téměř měsíc před Varšavským summitem NATO, na stole tak byly otázky prioritně se týkající návrhu deklarace s názvem Společná a rozhodná agenda pro summit NATO ve Varšavě, který se bude konat 8. a 9. července. Celý příspěvek

Ve Sněmovně se projednávala Zpráva o stavu zemědělství za rok 2014

Dnes se na jednání Poslanecké sněmovny probírala Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014. Tak jak jsem řekl na plénu, samozřejmě nelze srovnávat zprávu 2014 se stavem zemědělství v roce 2016, neboť víme, že dneska probíhá velká agrární krize. Takže jakékoliv srovnávání je velice problematické. Celý příspěvek

Komentář k výsledkům rakouských prezidentských voleb

To, že se novým rakouským prezidentem stal otevřený a proevropský kandidát, osobně vnímám jako dobrou zprávu nejen pro Rakousko, ale pro celou Evropu. Nicméně to, že se jedná o vítězství „o prsa“ nad krajně pravicovým kandidátem, je věc, kterou nelze přehlížet a je zapotřebí ji vnímat jako nebezpečný a varovný signál nejen pro Evropu, ale také v nadcházejících letech pro ČR vzhledem k rodícím se extrémistickým snahám. ´Mimořádně vysoká volební účast pak demonstruje značně polarizovanou společnost a významnou přítomnost negativních hlasů, tedy to, že volič nevolí daného kandidáta protože ho chce volit, ale protože nechce jeho protikandidáta.

Zpráva ze zasedání podvýborů pro transatlantické ekonomické a politické vztahy PS NATO

V druhém květnovém týdnu, od 9.5. do 13.5. se uskutečnilo zasedání Podvýboru pro transatlantické ekonomické vztahy (ESCTER) a Podvýboru pro transatlantické vztahy (PCTR) Parlamentního shromáždění NATO v USA – ve Washingtonu a Chicagu, kterého jsem se zúčastnil v rámci členství v Parlamentní delegaci do PS NATO. Celý příspěvek

Proč Karel IV. otevírá prostor k připomenutí odkazů dalších našich velikánů?

V okamžiku, kdy si připomínáme jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách českých zemí, 700. výročí narození Karla IV, Otce vlasti, krále českého a císaře Svaté říše římské, zamýšlím se nad tím, kolik takových velikánů vůbec měly naše země České a Moravské za celé své více než tisícileté obdob. Celý příspěvek

Náš venkov je pro všechny, pro zemědělce malé i velké!

Jsou dnes všichni zemědělci, malí, střední a velcí jedna rodina? Táhnou všichni za jeden provaz? Jaká je struktura našeho zemědělství? To jsou jedny z otázek, které zazněly na odborné debatě zemědělské komunity. Stejnojmenný seminář „Zemědělci malí, střední, velcí, venkov jedna rodina“, který zaštítil poslanec Pavel Šrámek ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost, otevřel na půdě Poslanecké sněmovny opět zásadní otázky o českém zemědělství a venkově vůbec.

Celý příspěvek